ضریب تغییرات »

ضریب تغییرات

الهه کاشانی مرداد ۷, ۱۳۹۲ ۰

در نظریه احتمال و آمار ضریب تغییرات (به انگلیسی: coefficient of variation، مخفف:CV)‏ یک معیار بهنجار است که برای اندازه‌گیری توزیع داده‌های آماری به کار می‌رود. که از تقسیم انحراف معیار بر میانگین مطابق

بیشتر بخوانید »

ضریب تغییرات

الهه کاشانی خرداد ۱۶, ۱۳۹۲ ۰

در نظریه احتمال و آمار ضریب تغییرات (به انگلیسی: coefficient of variation، مخفف:CV)‏ یک معیار بهنجار است که برای اندازه‌گیری توزیع داده‌های آماری به کار می‌رود. که از تقسیم انحراف معیار بر میانگین مطابق

بیشتر بخوانید »
* Domain Sponsor Redirect