تعریف سری های زمانی »

سری های زمانی

الهه کاشانی مهر ۲۰, ۱۳۹۲ ۰

سری های زمانی یکی از شاخه های آمار و احتمال است که در سایر رشته های علوم مانند ژئوفیزیک، اقتصاد، مهندسی ارتباطات، هواشناسی و … کاربرد فراوانی دارد؛ دامنه کاربردهای سری های زمانی روز

بیشتر بخوانید »
* Domain Sponsor Redirect